Reklāma
Darba aizsardzības organizēšana

SIA Baltijas ugunsdrošības serviss piedāvā veikt normatīvo aktu prasībām atbilstošas darba aizsardzības organizatoriskās struktūras nodrošināšanu.

 

Iesakām, rekomendējam kā optimāli organizēt un nodrošināt darba aizsardzības prasību izpildi (DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMA) ar resursiem, kurus Jūsu uzņēmums var nodrošināt un novirzīt darba aizsardzībai.

 

Sniegsim rekomendācijas atsevišķu darba aizsardzības procesu (instruēšana, obligāto veselības pārbaužu veikšana u.c.) organizēšanai.

Darba aizsardzības dokumentācija

 

SIA Baltijas ugunsdrošības serviss piedāvā uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas darbību nodrošinošās dokumentācijas sagatavošanu, tai skaitā, bet ne tikai:

 

 • apmācību un instruktāžu reģistrācijas žurnālus
 • instrukcijas
 • iekšējos noteikumus vai procedūras
 • sarakstus
 • reģistrus, veidlapas
 • rīkojumu projektus
 • darba aizsardzības pasākumu plāna projekta izstrādāšanu

Darba vides risku novērtēšana

 

Veicam :

 • Darba vides risku novērtēšanu un dokumentēšanu
 • Darba vides faktoru indikatīvos mērījumus
 • Darbinieku informēšanu par darba vides riskiem

Darba aizsardzības pasākumu noteikšana

 

SIA Baltijas ugunsdrošības serviss veic neatbilstību normatīvo aktu prasībām identificēšanu, nepieciešamo pasākumu noteikšanu neatbilstību novēršanai darba aizsardzībā un sniedz ieteikumus to realizācijai. Kā arī obligāto veselības pārbaužu nepieciešamības noteikšanu.

 

Izvērtējam individuālās aizsardzības līdzekļu nepieciešamību un drošības zīmju nepieciešamību. 

Apmācības un instruktāžas

SIA Baltijas ugunsdrošības serviss piedāvā tiešo darbu vadītāju (struktūrvienību vadītāji, darbu vadītāji, meistari, brigadieri, maiņu vecākie u.c.) apmācību, konsultēšanu un informēšanu.

Apmācības personām, kuras veiks instruktāžas.

Veicam par atsevišķiem DA procesiem atbildīgo personu konsultēšanu, darbinieku instruēšanu un informēšanu.

 

Personāla, tai skaitā bīstamo iekārtu apkalpojošā, APMĀCĪBA!

Uzraudzība un kontrole

SIA Baltijas ugunsdrošības serviss veic kontroles intensitātes nepieciešamības izvērtēšanu izejot no lietderības apsvērumiem, uzraudzības pārbaudes uzņēmumā, struktūrvienībā, būvobjektā. Korektīvo darba aizsardzības pasākumu noteikšanu un veikšanu.

Kontrolēsim noteikto darba aizsardzības pasākumu izpildi.

Piedāvājam darba aizsardzības Koordinatora pienākumu izpildi būvobjektā.

Atbalsts un pārstāvniecība

SIA Baltijas ugunsdrošības serviss piedāvā:

 

 • pārstāvniecību darba aizsardzības jautājumos Valsts kontrolējošās institūcijās
 • nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu
 • obligāto veselības pārbaužu organizēšanu
 • laboratorisko mērījumu organizēšanu.

MājasMājas

Grozs  

(tukšs)

Jauni produkti

Pašlaik jaunu produktu nav