Reklāma


Izolācijas pretestības mērījumi

BUS Latvija veic izolācijas pretestības mērījumus. Izcenojumus iespējams noteikt pēc objekta apsekošanas.

Objekta apsekošana – bezmaksas.

 

Ugunsdrošības noteikumos Nr. 238 ir teikts, ka :

  1. Elektroietaises uztur darba kārtībā, to ekspluatāciju veic saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu un elektroietaišu ierīkošanu reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām
  2. Zemējuma un zibensaizsardzības ierīces uztur lietošanas kārtībā
  3. Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektro­insta­lācijas izolācijas pretestības mērījumus veic reizi sešos gados, sprādzienbīstamā vai ķīmiski agresīvā vidē - reizi gadā.

 

Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaude

 

BUS Latvija veic zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudi. Izcenojumus iespējams noteikt pēc objekta apsekošanas.

Objekta apsekošana – bezmaksas.

 

Ugunsdrošības noteikumos Nr. 238 ir teikts, ka :

  1. Elektroietaises uztur darba kārtībā, to ekspluatāciju veic saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu un elektroietaišu ierīkošanu reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām
  2. Zemējuma un zibensaizsardzības ierīces uztur lietošanas kārtībā
  3. Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektro­insta­lācijas izolācijas pretestības mērījumus veic reizi sešos gados, sprādzienbīstamā vai ķīmiski agresīvā vidē - reizi gadā.

 


MājasMājas

Grozs  

(tukšs)

Jauni produkti

Pašlaik jaunu produktu nav